Pham Nam #1 Song Cai Competition
Event, News
10.07.2020

Xin chúc mừng Phan Nam team nhà DRINKING & HEALING đã giành chiến thắng từ Sông Cái Distillery, thật sự là một khoảnh khoắc tuyệt vời đối với chúng tôi 

Lấy cảm hứng 3 điều người dân tộc miền núi làm được để phát triển đến bây giờ nhưng vẫn giữ đc bản sắc văn hóa của chính họ : Thích Nghi, Hy sinh chia sẻ và Kết nối và đó cùng là tượng trưng cho 3 nguyên liệu trong món Cocktail “ We are the River” Gồm có Rượu Ngô (Corn Liqueur), Hương Nhu Cordial ( White Holy Basil cordial ), và Sông Cái mà Phan Anh đã cùng kết hợp tạo nên để giành chiến thắng cuộc thi này.

Và thể nào không cảm ơn Wink Hotels và Sông Cái Distillery đã cùng tạo ra một sân chơi mang đầy ý nghĩa và bản sắc dân tộc như thế này đối với bộ môn nghệ thuật Mixology

Xin mời khách hãy đến Tiệm để cùng chung vui và hân hoan khoảnh khắc này. Những con người nơi đây thật sự rất tuyệt vời ! rất rất tuyệt vời và họ xứng đáng được đi xa, và cao hơn thế nữa  🥂

BEST TEAM EVER 🔥 #DRINKINGHEALING TEAM 

THANK YOU