We are proud to present BARTENDING AS AN ART – Master Class with Mr. Hidetsugu Ueno. He will share the history, myths and secrets of Japanese cocktail culture on Thursday 25th Oct 2018.

Drinking & Healing hân hạnh đồng hành trong sự kiện BARTENDING AS AN ART diễn ra vào ngày 25.10 cùng với Cựu Chủ Tịch Hiệp Hội Bartender Thế Giới Hidetsugu Ueno, người sẽ mang đến cho Việt Nam những huyền thoại và bí mật của nền văn hóa Cocktail Nhật bản.


Drinking & Healing 

L2, 25 Ho Tung Mau, District 1, HCMC

0934 110 110