THANKS DRINKINGDAY
Event, Promotion, Uncategorized
29.11.2019

THANKS DRINKINGDAY
Tạ ơn người đã tạo ra thức uống mang tên Rượu Vang giải cứu thế giới này.
Nhờ có Rượu Vang mà cái sự “đu đưa” của chúng ta càng ngày càng “Ổn”
Vào ngày lễ tạ ơn năm nay. Drinking & Healing xin được phục vụ Gà Tây & Rượu Vang. “Còn Gà Ta thì vui lòng đặt trước ạ (thả vườn hơi khó bắt )
Và sẽ không thể thiếu Jazz làm món ăn tinh thần đi kèm .Ghé Drinking & Healing nhé ! nhẹ nhàng ấm cúng như thế là đủ.
Eng:
To whoever bringing wine to our life, I would like to toast and wish him/her a wonderful life.
Thanksgiving this year, Drinking & Healing is pleased to serve a happy meal with Turkey, wine & Jazz.